Lyhyt historiikki

Kymenlaakson Omaishoitajat ja Läheiset ry:n syntyyn vaikutti se, että toiminta-alueella Kymenlaaksossa ei ollut aiemmin yhdistystä. Kymenlaaksoon haluttiin oma yhdistys, jotta saadaan alueen omaishoitajille lähialuetoimintaa ja tukea. Alueelta kuului joitain ihmisiä suoraan jäseneksi Omaishoitajat ja Läheiset liittoon Helsinkiin.

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 02.02.2001 Iitissä. Perustajajäseniä ovat Sirpa Kristeri, Taava Scheepstra ja Sirpa Ylätalo.

Perustamiskokouksessa perustettiin yhdistys, hyväksyttiin liiton mallisäännöt paikallisyhdistyksille, liityttiin keskusjärjestöön, suunniteltiin ensimmäisen vuoden toimintaa + talousarviota + tilikautta, päätettiin yhdistyksen jäsenmaksu ja valittiin yhdistykselle puheenjohtaja sekä johtokunta ja valittiin tilintarkastajat.

Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 12.06.2001 alkaen.

Yhdistyksen toimialueena on koko Kymenlaakson alue ja sen kaikki kunnat. Iitin kunta kuuluu myös Päijät-Hämeen yhdistyksen alueeseen (Päijät-Hämeen yhdistys on perustettu vuonna 1999). Pelkkä Kouvolan alue (ilman Iittiä) kuuluu myös Suur-Kouvolan omaishoitajayhdistyksen alueeseen (Suur-Kouvolan yhdistys on toiminut vuodesta 2010).

Kymenlaakson Omaishoitajat ja Läheiset ry:n tarkoituksena on toimia omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluita ja tukitoimia toiminta-alueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi. Yhdistys harjoittaa tiedotus-, valistus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitajille. Yhdistys perustaa kerhoja ja ryhmiä sekä järjestää omaishoitajille / jäsenille lomia, matkoja sekä muuta virkistystoimintaa.

Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi (ja alussa rahastonhoitajaksi) valittiin Sirpa Kristeri ja hän toimi johtokunnan puheenjohtajana vuosina 2001-2005. Seuraava puheenjohtaja oli Riitta Peni vuosina 2006-2007. Nykyinen puheenjohtaja Alpo Mäkelä on toiminut vuodesta 2008 lähtien.

Sirpa Kristeri on toiminut myös liiton hallituksen jäsenenä vuosina 2002-2005 (Omaishoitajat ja Läheiset – liitto ry:n hopeinen ansiomerkki).

Kymenlaakson Omaishoitajat ja Läheiset ry:ssä pisimpään olleita johtokunnan jäseniä;

Hannele Moisio vuodesta 2003 lähtien johtokunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana.
(Omaishoitajat ja Läheiset – liitto ry:n hopeinen ansiomerkki.)

Alpo Mäkelä johtokunnan jäsenenä ja puheenjohtajana vuodesta 2004 lähtien.
(Omaishoitajat ja Läheiset – liitto ry:n hopeinen ansiomerkki.)

Raija Kontio johtokunnan jäsenenä vuodesta 2004 lähtien.
(Omaishoitajat ja Läheiset – liitto ry:n hopeinen ansiomerkki.)

Kaarlo Kantokari johtokunnan jäsenenä vuodesta 2008 lähtien.
(Omaishoitajat ja Läheiset – liitto ry:n pronssinen ansiomerkki.)

Marja Hukka johtokunnan jäsenenä vuodesta 2009 lähtien.
(Omaishoitajat ja Läheiset – liitto ry:n pronssinen ansiomerkki.)

Marjatta Kosunen johtokunnan jäsenenä vuodesta 2010 lähtien.
(Omaishoitajat ja Läheiset – liitto ry:n pronssinen ansiomerkki.)

Riitta Peni johtokunnan jäsenenä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana vuosina 2005-2012.
(Omaishoitajat ja Läheiset – liitto ry:n pronssinen ansiomerkki.)

Sari Ranta johtokunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana vuosina 2006-2012.
(Omaishoitajat ja Läheiset – liitto ry:n pronssinen ansiomerkki.)

Kymenlaakson Omaishoitajat ja Läheiset ry:ssä pisimpään olleita työntekijöitä;

Sirpa Kristeri on toiminut työntekijänä vuodesta 2006 lähtien ja aiemmin muutaman vuoden ajan työntekijöinä ovat toimineet Marjut Jaakkosela, Arja Moilanen ja Heidi Puumalainen.

Yhdistys on hallinnoinut vuosien aikana useita Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella perustettuja määräaikaisia kehittämisprojekteja, innovatiivisia projekteja ja kohdennettuja toiminta-avustushankkeita.

Kymenlaakson Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminta on ollut monipuolista, kattavaa ja ansiokasta jo 15 vuoden ajan.

Yhdistykselle on myönnetty Kouvola-mitali vuonna 2008. Kouvola-mitalin perusteluissa todettiin mm. yhdistyksen merkittävä, pitkäjänteinen ja laadukas toiminta alueella.

Yhdistys on saanut myös useita merkittäviä lahjoituksia Kymen Seudun Osuuskaupalta, lahjoitukset on kohdennettu Kymenlaakson alueen omaishoitajien ryhmätoimintaan ja virkistykseen.

Yhdistys on aina tehnyt laajalti yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa, esim. kunnat, seurakunnat, alueen oppilaitokset, järjestöt ja yksityiset toimijat.

Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vähintään yhtä laadukkaana ja monipuolisena myös tulevina vuosina omaishoitajien hyväksi.

”Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä
heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia
heitä, jotka ovat omaishoitajia
heitä, joista tulee omaishoitajia ja
heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia.”

Rosalynn Carter