Mistä apua ja tukea omaishoitoon ja omaishoitajalle?

Omaishoitaja tarvitsee tukea omaishoitotilanteessa. Tuen tarve ja muoto vaihtelee omaishoitotilanteen eri vaiheissa.

Omaishoitajaliitto (www.omaishoitajat.fi) tarjoaa ohjausta ja neuvontaa sekä koulutusta omaishoidon kysymyksissä.

Liitto järjestää lomia yhteistyössä lomajärjestäjien kanssa. Omaishoitaja voi osallistua lomalle yksin tai hoidettavansa kanssa.

Paikallisyhdistyksessä eli Kymenlaakson Omaishoitajat ja Läheiset ry:ssä omaishoitajat saavat neuvoja ja tietoa mm. puhelimitse ja kotikäynnein sekä tapaavat samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä.

Yhdistys järjestää omaishoitajille vertaisryhmiä, monenlaista virkistystä, retkiä, tapahtumia sekä Ovet-valmennusta. Valmennus antaa tietoa omaishoitoon liittyvistä kysymyksistä ja yhteiskunnan tarjoamista palveluista omaishoitajille. Valmennuksessa käsitellään ammattitaitoisen ohjaajan kanssa omaishoitajuuteen liittyviä tunteita ja jaetaan hyviä vinkkejä ja kokemuksia omaishoitajien kesken.

Kymenlaakson Omaishoitajat ja Läheiset ry ajaa omaishoitajien asiaa paikallisessa tasolla Kymenlaaksossa.

Olet tervetullut mukaan toimintaan ja vaikuttamaan omaishoitajien hyväksi omalla alueellasi.