Omaishoidon määritelmä

Omaishoito – mitä se on?

Omaishoito on omaisesta tai läheisestä huolehtimista tai muutoin auttamista elämäntilanteessa, jossa sairaus ja vammaisuus, auttaminen ja tukeminen sovitetaan monin eri tavoin erilaisten perheiden elämään.
Omaishoito ei välttämättä ole tietoinen valinta, vaan tilanteeseen on saatettu joutua esim. äkillisesti tai hitaasti huomaamatta.
Omaishoitotilanteessa niin omaishoitaja, omaishoidettava kuin koko muukin perhe tarvitsee tietoa ja tukea arjesta selviytymisessä.
Omaishoito on tänä päivänä hyvin monimuotoista mm. luonteeltaan, sijainniltaan ja keinoiltaan. Omaishoidossa on eroavuuksia hoivan sisällön, keston ja rasittavuuden sekä sitovuuden suhteen. Vain hieman yli 10% kaikista omaishoitotilanteista on lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä.

Oletko sinä omaishoitaja?

Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjesta omatoimisesti.
Laki omaishoidon tuesta määrittelee omaishoitajan henkilöksi, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Omaishoitotilannetta tai omaishoitajana olemista ei voi eikä pidä määritellä ainoastaan omaishoidon tuen perusteella.
Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman mukaan arvioidaan, että tällä hetkellä Suomessa on noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Noin 46 000 omaishoitajaa on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen ja saa omaishoidon tukea. Muiden selvitysten mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään.