Kymenlaakson Omaishoitajat ja Läheiset ry:n säännöt

Kymenlaakson Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminta-alueena on Kymenlaakson alue.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluita ja tukitoimia toiminta-alueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys;

  • tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi
  • harjoittaa tiedotus-, valistus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa
  • harjoittaa ja edistää kokeilu- ja tutkimustoimintaa
  • antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitajille
  • perustaa kerhoja ja ryhmiä sekä järjestää jäsenilleen leirejä, lomia, matkoja sekä muuta virkistystoimintaa
  • on oikeutettu järjestämään voittoa tuottamatta omaishoitajien lomitus- tai muuta vastaavaa palvelua sekä ylläpitämään kokoontumistiloja
  • on oikeutettu omistamaan toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan varainkeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä.